chuyện bịa 45

hh 09/01/2013
Bình đẳng
Con trai mười tuổi cãi hỗn với Mẹ ,Bố giận quá la lên bắt phạt quì.
Con : Xin lổi Bố ,con có ý kiến
Bố : Con cứ nói .
Con : Con đề nghị Bố bình tĩnh ngồi xuống và hãy nói chuyện với con như hai người đàn ông thực thụ bình đẳng ,tôn trọng nhau !
Bố : ??????

New comment