BỊA

NMH 21/12/2012
Date: 19/12/2012

By: NMH

Subject: CHUYỆN BỊA
THÀNH DANH

Mấy hôm nay gã sướng điên lên được dù rằng sau khi cố hết sức cất tiếng gáy xong thì y như muốn chết.

Gã ưỡn ngực đi lại trong sân bên cạnh mấy mụ gà mái ục ịt hay mấy em gà tơ như một người hùng, chỉ làm dáng thế thôi chứ gã biết rõ hơn ai là sao sánh được với mấy tên trống choai kia chứ. Sinh ra cùng một giống - gà tre choắt - nhưng gã cố công bắt chước giọng gáy hùng hồn của mấy thằng trống nòi sân nhà bên; không vang vội, không dũng mãnh nhưng cũng chun chút giống âm ồ ồ trong cổ họng. Gã luôn láo liên mắt cảnh giác với mấy tên trống choai cùng sân, bề ngoài tỏ ra khinh khi nhưng thật sự là gã cố tránh bọn ấy, gã biết không thể dùng bản năng, tài cán của mình mà chống lại. Chỉ một cú đá của bọn choai là gã lăn quay ra ngay.
Ừ thì chỉ cần lão vịt cồ - người được xem là thủ lĩnh vì nghe đâu lão là cháu 9 đời của Nữ Hoàng thiên nga chứ chẳng chút tài cán gì - không biết vô tình hay cố ý là phán: "Anh là người thành danh", là đủ rồi. Đôi khi, trong con người gã cũng mắc cở nhưng...


New comment