VÈ...vẼ..

Cô hàng xóm 05/09/2014
Date: 30/08/2014


Lại vè
Ve vẻ vè ve
Em vè Quốc khánh
Nhắn anh chị em
Chớ có ham chơi
Bỏ rơi giá vẽ
Té suối té sông
Em không cứu nhé
Ai còn ham vẽ
Đăng ký HH
Rất nhiều mẫu Nuy
HH đã chọn
Còn họa sĩ Bóp
Vẽ biếm mà thôi
Chớ có lôi thôi
Mà qua bóp nhựa.
Họa sĩ bóp nhựa
Nhớ bóp cho khéo
Bóp mà bị méo
Chẳng giống Mặt Trăng
Phải qua bóp bịch
Bịch em mà bể
Họa sỉ tiêu tay .
Còn ai hay vẽ
Cọ đã hư hao
Cùn cán rụng lông
DL đổi hết
Tặng thêm ba-lết
Để vẽ mẫu nuy
Khánh đen thích mát
Đem theo kính đen
Dị ứng lem nhem
Kèm thêm bịch xốp
Anh Văn sợ ốp
Ở nhà vẽ vịt
Đến khi mần thịt
Phần Điệp cái mỏ.
Cùng nhau gọi nhỏ
Đến nhà Trúc Linh
Nào ta cùng vẽ
Chào mừng Quốc khánh

Em nói ! Các anh chị họa sĩ có nghe rõ không ?
Nếu có ! các anh chị họa sĩ cùng đồng thanh hô. Nghe rõ !!! cho em dzui .

New comment