Nguợc Chiều [vui với thơ của Văn]

hh 26/12/2012
Tại sao cứ mãi ngược chiều
Mưa đông gió bắc cường triều trăng đêm
Cát bờ anh sóng nhẹ êm
Mân mê vuốt tóc mượt mềm thân ai
Bóng hình ôm cuộn một mai
Mắt em trong vắt nhìn ai Xuân về
Trăng in thềm sáng đề huề
Trời xa đất thấy mà về với nhau
Hương hoa một cánh tinh phau
Suôi dòng thơ ẩn tình giàu thêm sâu
Âm dương trái ngược hút nhau
Huống chi em đến anh ao ước lòng...

New comment