Re:thuytu

NgT.K2 10/04/2012
Chào Chị, thật ra cũng có lý do nên mới có nhân vật Mời chứ thật sự chịu khó đào sâu suy nghĩ thì sẽ biết Mời là ai.
Ngốc đã nói trong phần lời nói đầu rồi, Ngốc không phải nhà văn chỉ là viết linh tinh những gì ký ức còn lưu giữ lại thôi. Vừa qua cũng mạnh dạn gởi Tạp ký của mình đi dự thi "Chuyện bây giờ mới kể " của báo nld tổ chức nhưng lại....... bị "loại từ vòng ....gởi xe"! hi hi Thôi thì chẳng doạ nạt được ai Ngốc bèn đem về ngắt từng khúc gởi ACE đọc lai rai cho mau buồn ngủ

New comment