Re: Re: Re: Sao không là gió?

Gởi...gió 21/02/2013
có một câu hát rất ý nghĩa :

"Ngàn năm, mây vẫn bay.. và chim vẫn hót..
Mặt trời vẫn lên.. và chiều tà vẫn rơi..
thì tình yêu vẫn xanh... như lộc hé trên cành"

Tình cảm bạn bè hay vướng chút tình yêu trong sự đồng cảm, cũng chỉ là để vổ về tâm hồn đã khô cạn vì cuộc sống...miễn không "vi phạm pháp luật" là được... Xách dép chạy thôi...

New comment