Re: Sao không là gió?

NgT.K2 20/02/2013
Cám ơn bạn đã có công chép lại, nội dung hay lắm, mang nhiều tâm tư chung.
Nếu ta không thể viết để giãi bày nỗi lòng thì đây cũng là một cách nhẹ nhàng hơn.
Cám ơn ly nước mát trong mùa khô nắng hạn
Đã len lỏi vào đời làm lắng đọng tâm hồn ta

New comment