Re: chuyện cúp nước

thuytu 13/02/2012
Dĩ nhiên là có rồi. Tại Huy không biết đó thôi, mấy ông nam tắm lâu quá, đùa giỡn, nói năng lung tung làm mấy chị nữ mắc kẹt trong này ( trong đó có chị nữa ) đâu có dám ra...vì lỡ làng hết rồi, mà cũng hổng dám lên tiếng...đành nín re ráng chờ mấy ông tắm xong rút hết rồi mới lò dò bước ra mà mắc cỡ muốn chết...tệ thiệt.

New comment