Re: Re: Chuyện con Sáo

Văn 03/02/2012
Gì chứ chuyên con Sáo thì mình là nguoi chúng kiến từ đầu tới cuối vì minh đứng ngay cạnh ông Trí Dậu nhà ta...Lúc đó chính minh còn cản "Đừng Trí ơi, té chết" vì khoảng cách từ chỗ đó lên trên mái tôn nóc nhà thầy Sáu Luong củng khá xa nhìn xuống cũng chóng mặt...Trí Dậu không nghe, "để em bắt nó " hihii lúc đó Trí Dậu goi mình băng anh xưng em mà.
Con chim bưã đó đep thiệt, mà hinh nhu không phải con Sáo, con này có chòm lông màu đỏ phia trên đầu..

New comment