Article archive

26/01/2012 05:21
Date: 2012-01-20 By: Ngốc Tử K2 Subject: H.Tiên & hhuy Chuyện Bi Giờ Mới kể   Bạn Mời ! Một ngày trung tuần tháng 9 – 1979, Sáng hôm đó bầu trời mang một màu xam xám âm u như một điềm báo trước cho hành trình chỉ khoảng 30 cây số từ Sài Gòn đi Biên Hòa. Một...
26/01/2012 04:30
Date: 2012-01-20 By: Ngốc Tử K2 Subject: H.Tiên & hhuy   Chuyện Ăn Uống Trong vòng chỉ khoảng 1 tuần lễ nhóm bạn của tôi đã hình thành gồm có 5 đứa, mỗi đứa đều có tên cúng cơm mói luôn là: Thằng Vẹn dân ngã Bảy có cái mỏ hơi cao gọi là Vểnh, thằng Minh có...
26/01/2012 04:29
Our new blog has been launched today. Stay focused on it and we will try to keep you informed. You can read new posts on this blog via the RSS feed.
Items: 1 - 3 of 3